Uvjeti i pravila korištenja​

Uvjeti i pravila korištenja vrijede za internetski portal www.mrezaproizvodaca.hr sa svim poddomenama i web stranicama te aplikacijama za mobilne telefone koji pripadaju domeni mrezaproidvodaca.hr, dalje u tekstu internetski portal Mreža proizvođača .

Internetski portal Mreža proizvođača u vlasništvu je društva Mreža proizvođača d.o.o.

Korisnik je svaka osoba koja pristupa i/ili koristi usluge internetskog portala Mreža proizvođača, što podrazumijeva neregistrirane korisnike, registrirane korisnike i poslovne subjekte koji se na osnovi ugovornog odnosa koriste uslugama Mreža proizvođača.

Opće odredbe

Pristupanjem ovim stranicama prihvaćate sva pravila i uvjete korištenja internetskog portala Mreža proizvođača. Zadržavamo pravo promjena, modifikacija i dopuna uvjeta korištenja ovih stranica u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu u trenutku objave. Korisnik je dužan redovito čitati Uvjete i pravila korištenja te se smatra da je pristupanjem stranicama Mreža proizvođača upoznat s aktualnim pravilima i uvjetima njihova korištenja.
Mreža proizvođača obavezuje se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Mreže proizvođača i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

U svrhu korištenja usluga internetskog portala Mreža proizvođača, korisnik se obvezuje registrirati te u registracijskom obrascu popuniti potrebne podatke i podatke za kontakt. Korisnik ima mogućnost registracije i prijave na Mrežu proizvođača putem podataka za pristup društvenim mrežama koje su u trenutku korištenja dostupne na Mreži proizvođača te kroz sučelje društvene mreže daje izričitu suglasnost korištenja i pohrane potrebnih podataka. Prikupljanje traženih podataka provodi se sukladno potrebama usluge za čije se korištenje korisnik registrirao, a za oglašavanje je utemeljeno na Zakonu o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti. Mreža proizvođača svoje usluge ne nudi za korištenje osobama mlađim od 16 godina.

Korisnik za točnost dostavljenih podataka jamči kaznenom i materijalnom odgovornošću te je obvezan održavati podatke točnim i ažurnim. Korisnik registracijom na Mreži proizvođača dopušta pohranu, uporabu i obradu navedenih podataka u svrhu djelovanja sustava, slanja sistemskih poruka i komunikaciju s korisničkom podrškom putem elektroničke pošte i telefona. Mreža proizvođača se obvezuje da će te podatke koristiti samo u svrhe za koje su dobiveni te u skladu s mjerodavnim propisima.

Korisnik ima pravo u svakom trenutku zatražiti zatvaranje svog korisničkog računa i brisanje podataka. Mreža proizvođača će zatvoriti korisnički račun i oglase tog korisnika 24 sata nakon podnošenja zahtjeva, osim ako korisnik u navedenom roku ne odustane od zatvaranja. Sve obavijesti o postupku zatvaranja korisničkog računa i brisanja podataka, korisnik će dobiti na adresu elektroničke pošte koju je prijavio u svrhu korištenja usluga internetskog portala Mreža proizvođača.

Mreža proizvođača može na internetskoj platformi objaviti nagradne igre ili upitnike svojih partnera, a korisnik svojevoljno može sudjelovati i unijeti svoje osobne podatke. Mreža proizvođača ne pohranjuje i ne obrađuje podatke koje je korisnik unio na takav način i ne odgovara za sigurnost podataka te se ograđuje od bilo kakve štete koja bi korisniku mogla nastati u tom slučaju.

Mreža proizvođača može omogućiti trećoj strani objavu nagradne igre za korisnike. Sudjelovanje u nagradnoj igri regulirano je pravilima treće strane koja je organizirala nagradnu igru, a Mreža proizvođača ne odgovara za organizaciju i rezultate nagradne igre.

Mreža proizvođača vodi računa o zaštiti osobnih podataka sukladno primjenjivim propisima te Politici privatnosti koji detaljnije uređuju prikupljanje osobnih podataka, njihovo korištenje, sigurnost, čuvanje, brisanje, prijenos te korištenje alata.

Korisnik je dužan brinuti se o sigurnosti svoje korisničke lozinke i povremeno je mijenjati. Korisnik je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neovlaštenim korištenjem prava pristupa, kao i sve sadržaje objavljene pod njegovim korisničkim imenom. Mreža proizvođača ne odgovara za slučajeve zloporabe korisničke lozinke, ali čim korisnik javi o vjerojatnoj zloporabi, može odgovarajuće postupati.

Mreža proizvođača je ovlašten u svakom trenutku zatvoriti korisnički račun onih korisnika koji krše ove Uvjete i pravila korištenja ili na neki drugi način usporavaju ili ometaju rad internetskog portala Mreža proizvođača .

Mreža proizvođača zadržava pravo, uz zatvaranje korisničkog računa, poduzeti i druge odgovarajuće mjere protiv korisnika koji krše ove Uvjete i pravila korištenja. Uvjeti i odnosi između korisnika i društva Mreža proizvođača podliježu zakonima Republike Hrvatske. U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

Za sve objave, oglase, poruke, tekstove, prikaze, fotografije, videosnimke, ponude, kataloge, vaučere i drugi materijal (u daljnjem tekstu: sadržaj) objavljen na stranicama, prenesen preko stranica ili povezan elektroničkom poveznicom (linkom) sa stranica, isključivo odgovara osoba od koje je takav sadržaj potekao. Mreža proizvođača ne daje nikakva jamstva o pitanju točnosti, potpunosti ili autentičnosti takvog sadržaja. U slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba po osnovi naknade štete ili po bilo kojoj drugoj osnovi, a koja bi bila u vezi sa sadržajem dostavljenim od korisnika, korisnik u cijelosti preuzima odgovornost, kao i obvezu poduzeti sve radnje kako bi obranio i zaštitio Mreža proizvođača od svih takvih zahtjeva. Korisnik se obvezuje nadoknaditi Mreža proizvođača svaki trošak kao i svu štetu koja bi nastala na temelju zahtjeva trećih osoba, a po bilo kojoj osnovi vezanoj uz materijal dostavljen od korisnika.

Zabranjeno je naručivanje i objavljivanje sadržaja koji su nezakoniti, štetni, prijeteći, koji zlostavljaju, uznemiravaju, kleveću ili su na bilo koji način štetni malodobnim osobama. Nedopušteni su sadržaji koji sadrže osobne podatke drugih osoba bez njihova izričitog odobrenja. Korisnik se obvezuje da neće objavljivati sadržaj koji je u suprotnosti sa zakonom, ostalim propisima i Ustavom Republike Hrvatske. Korisnik se posebno obvezuje da neće prodavati i oglašavati prodaju robe ili pružanje usluga kojima bi se kršila autorska i srodna prava trećih osoba.

Svi eventualni sporovi nastali iz odnosa korisnika Mreža proizvođača i oglašivača (nastali zbog istinitosti podataka o korisniku ili sadržaju ponude, o predmetu, cijeni ponude, trajanju akcije i sl.) rješavaju se isključivo između korisnika. Mreža proizvođača nije odgovoran ni za kakvu štetu bilo koje vrste, nastale kao posljedica takvih odnosa.

Kako bi unaprijedio svoju uslugu v upotrebljava i analizira podatke koje ima o svojim korisnicima, uključujući i podatke o korisničkim interesima, aktivnostima i pregledima, a kako bi odabrao i personalizirao oglase i druge marketinške obavijesti kojima se promoviraju proizvodi i usluge Mreža proizvođača .

Mreža proizvođača kao dodatnu funkciju za registrirane korisnike nudi mogućnost obavještavanja putem e-pošte ili slanje obavijesti u mobilnim aplikacijama Mreža proizvođača. Mreža proizvođača ne preuzima odgovornost za pravodobno ili detaljno obavještavanje korisnika.

Nije dopušteno kopiranje i uporaba bilo kojeg dijela stranice Mreže proizvođača , uključivši podatke koje daju korisnici, bez prethodnog pismenog dopuštenja Mreže proizvođača .

Mreža proizvođača ne odgovara za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog prekida dostupnosti, neobjavljivanja, odnosno brisanja sadržaja ili zloupotrebe javno objavljenih podataka.

Mreža proizvođača ne odgovara za bilo kakve troškove koji bi mogli nastati korisniku, a koji mogu nastati zbog korištenja internetskog portala Mreža proizvođača i aplikacija Mreža proizvođača za mobilne telefone.

Internetski portal Mreža proizvođača sadrži poveznice na internetske stranice drugih poslužitelja. Mreža proizvođača ne odgovara za sadržaj internetskih stranica treće strane, ne jamči i ne preuzima odgovornost za štetan, ilegalni sadržaj ili druga zakonska kršenja na internetskim stranicama trećih strana. Mreža proizvođača će u najkraćem mogućem vremenu ukloniti bilo koju poveznicu ili sadržaj nakon što se u potpunosti uvjeri da on krši pozitivne zakonske propise ili je na bilo koji način štetan ili nepoželjan.

Predaja oglasa na Mreži proizvođača

Mreža proizvođača je namijenjen javnom objavljivanju oglasa i s time povezanim uslugama koje će omogućiti što učinkovitiju objavu i pretraživanje oglasa. Slanjem zahtjeva za objavu oglasa, korisnik pristaje da se uz njegov oglas na Mreži proizvođača objave i osobni podaci, kako je podesio u postavkama ili upisao u sadržaj oglasa, a koje mogu vidjeti sve osobe koje imaju pristup internetu. Korisnik može zatražiti brisanje oglasa iz bilo kojeg razloga na način da se ulogira u svoj korisnički račun i potvrdi brisanje oglasa.

Oglasi moraju biti napisani na hrvatskom jeziku.

Oglas mora sadržavati specifične podatke o predmetu koji se prodaje. Opis se mora odnositi samo na predmet prodaje. U oglasima nije dopušteno oglašavanje ostalih predmeta, usluga, potražnje ili bilo čega drugog što nije direktno predmet prodaje. Korisnici koji na internetskom portalu Mreža proizvođača imaju otvorenu Mreža proizvođača trgovinu ili v uslugu mogu upisati dodatne podatke o svojoj fizičkoj ili web trgovini u polja koja su za to namijenjena.

Slike u oglasu moraju biti slike predmeta koji se prodaje. Nije dopuštena objava logotipa, benera i sl.

Liste proizvoda nisu dopuštene. U jedan oglas dopušteno je upisati samo jedan predmet prodaje, osim ako ne predstavlja komplet. (Primjer: u jednom oglasu dopušteno je prodavati “100 kila krumpira”, ali nije dopušteno zajedno prodavati “krumpire i jabuke”.)

Oglas mora sadržajno pripadati u primjerenu rubriku.

Naslov oglasa mora opisivati predmet prodaje. U naslov nije dopušteno upisivati naslove drugih web stranica ili više jednakih znakova zaredom (npr.: *** domaći krumpir ***).

Oglasi koji pozivaju na sudjelovanje u raznim mrežnim marketinzima i piramidalnim igrama nisu dopušteni. Jednako tako nisu dopušteni oglasi koji pozivaju na igranje nedopuštenih igara na sreću.

Korisnik može imati samo jedno korisničko ime i za jedan predmet može predati samo jedan oglas. Nije dopušteno mijenjanje predmeta oglašavanja unutar zakupljenog oglasnog paketa ili proizvoda niti je dopuštena objava oglasa za isti predmet u dvije različite rubrike.

Trgovačka društva, obrtnici, udruge i agencije putem internetskog portala Mreža proizvođača prodaju predmete i predaju oglase isključivo kroz Mrežu proizvođača trgovinu. Ako obavljaju uslužnu djelatnost, mogu je predstaviti u Mreža proizvođača uslugama. Nije dopušteno preprodavanje Mreža proizvođača trgovine.

Internetske veze (linkovi) s internetskog portala Mreža proizvođača : dopušteno je jedino povezivanje na dodatni opis predmeta. Linkovi na stranice koje oglašavaju razne usluge nisu dopušteni. Samo oni korisnici koji na internetskom portalu Mreža proizvođača imaju otvorenu Mreža proizvođača trgovinu mogu stavljati linkove i na vlastitu web trgovinu koju imaju još dodatno postavljenu izvan okvira internetskog portala Mreža proizvođača . Linkovi na stranice koje su u tržišnom natjecanju s Mreže proizvođača nisu dopuštene. Mreža proizvođača zadržava diskrecijsko pravo procjene hoće li neki link odobriti ili neće.

Mreža proizvođača zadržava pravo brisanja, odnosno neobjavljivanja oglasa koji ne zadovoljavaju određeni kriterij ili su u suprotnosti s ovim pravilima i uvjetima.

Mreža proizvođača ima pravo ukloniti, urediti, izmijeniti ili odbiti objavu oglasa, i to bez najave, a to će se dogoditi u sljedećim okolnostima:

kad je oglas predan u pogrešnu rubriku

kad proizvod i/ili oglašivač krši autorska prava i/ili druga prava intelektualnog vlasništva

kad proizvod može uzrokovati štetu i/ili prekršiti prava intelektualnog vlasništva nekom drugom, na bilo koji način

kad proizvod i/ili sadržaj oglasa sadrži diskriminirajuće aspekte, (dječje) pornografske materijale ili po hrvatskom zakonu ilegalne materijale

kad sadržaj jednog oglasa sadrži više proizvoda ili usluga koji nisu raspoređeni u ispravne kategorije

kad je oglas u bilo kojem smislu uvredljiv

kad je oglas sumnjiv u smislu oglašavanja ukradene ili ilegalne robe

kad oglas na bilo koji način narušava kvalitetu sadržaja

kad se oglašava potražnja

kad postoji sumnja na zloupotrebu internetskog portala Mreža proizvođača

kad cijena navedena u oglasu nije stvarna prodajna cijena

Mreža proizvođača zadržava pravo izmjene i dopune pojedinog oglasa, a da se pri tome ne mijenja sadržaj predmetnog oglasa (lektorske intervencije, dopuna podataka i slično).

Objavom oglasa na internetskom portalu Mreža proizvođača korisnik se obvezuje da će savjesno odgovarati na upite ostalih korisnika (na telefon ili e-poštom). Korisnik mora imati aktivnu adresu elektroničke pošte gdje redovito pregledava poštu.

Korisnici svojim zahtjevom za objavu oglasa neopozivo ovlašćuju Mreža proizvođača da se tim sadržajem koristi, kopira ga, objavljuje te distribuira i u drugim medijima. Mreža proizvođača u drugim medijima neće objaviti korisnikove osobne podatke, nego samo sadržaj oglasa i link na internetski portal Mreža proizvođača .

Nije moguće ostvariti povrat ili iskoristiti uplaćena sredstva za neiskorišteni dio plaćenih oglasa ili povrat sredstava koja korisnici imaju na Mreža proizvođača u slučaju gašenja računa, brisanja i deaktivacije oglasa zbog kršenja ovih Uvjeta i pravila korištenja. Sredstva uplaćena na Mreža proizvođača korisnički račun moguće je koristiti isključivo za oglašavanje na internetskom portalu Mreža proizvođača te korisnik nema pravo ta sredstva djelomično ili u cijelosti prenijeti drugom korisniku, na drugi račun, zamijeniti za drugu uslugu ili ostvariti povrat.

Mreža proizvođača ne jamči da će korisnik moći pristupati sadržaju svojeg oglasa kad on jednom istekne. Stoga se preporučuje da korisnik sam kod sebe pohrani sadržaj i slike oglasa kako bi ih poslije mogao upotrijebiti u nekom drugom kontekstu.

Elektronička komunikacija između Mreža proizvođača korisnika namijenjena je razgovorima vezanima uz proizvod ili uslugu ponuđenu u oglasu, a radi:

informiranja o detaljima oglasa

sklapanja transakcije, odnosno trgovanja vezanog uz oglašeni proizvod ili uslugu

informiranja o ostalim proizvodima ili uslugama ako je oglašivač poslovni korisnik.

Korisnici su u pisanoj komunikaciji na Mreži proizvođača dužni:

redovito provjeravati i ažurno odgovarati na pristigle upite drugih korisnika

prije slanja ponude vezane uz određeni oglas pročitati detaljan opis oglasa i ponudu formirati prema detaljima naznačenim u samom oglasu.

Korisnicima u pisanoj komunikaciji na Mreži proizvođača nije dopušteno

promovirati druge servise, proizvode i usluge

slati poveznice na druge internetske lokacije

nuditi posredovanje u prodaji ili iznajmljivanju

slati ponude za poslovnu suradnju koja nije oglašena

rabiti tuđe ime ili adresu e-pošte, lažno se predstavljati ili na bilo koji drugi način dovoditi drugog korisnika u zabludu da s njim kontaktira treća osoba, institucija ili poslovni subjekt

tražiti pomoć, donacije ili sponzorstva

dogovarati se s drugim oglašivačima o cijenama

psovati, slati poruke uvredljivog sadržaja i koristiti se govorom mržnje

slati poruke prijetećeg sadržaja ili zastrašivati

rabiti robote ili skripte za automatizirano slanje više poruka.

Radi zaštite korisnika, sprječavanja zloporabe komunikacije, otkrivanja neželjene pošte i zlonamjernog softvera i razvoja proizvoda, Mreža proizvođača zadržava pravo bez obavijesti:

provjeriti i analizirati sadržaj poruka (uključujući vezanu elektroničku poštu)

privremeno zadržati poruke i odgoditi njihovu isporuku primateljima

trajno otkazati isporuku poruka primateljima

isključiti korisnika ili mu onemogućiti daljnje komuniciranje putem poruka.

Na mrežaproizvođača.hr oglašavanje i predstavljanje akcija, kao i pojedinačnih proizvoda i usluga, uvijek će biti jasno razdvojeno od vlastitih sadržaja portala. Oglašivači, poslovni partneri ili bilo tko treći ne mogu utjecati na sadržaj portala. Objava podataka pojedinog trgovca, proizvođača ili davatelja usluge na internetskom portalu Mreža proizvođača ne znači da Mreža proizvođača preporučuje taj proizvod, trgovca, proizvođača ili davatelja usluga.

Ponude prikazane na internetskoj platformi nisu ponude u pravno-poslovnom smislu, već samo informacije koje trebaju olakšati korisniku nabavu direktno od dotičnog trgovca. Mreža proizvođača nije ni prodavatelj prikazane robe i usluga ni predstavnik ili pomoćnik trgovca. Korisnik i Mreža proizvođača stoga ne ulaze ni u kakve vrste ugovornih odnosa za prikazanu robu i usluge.

Mreža proizvođača ne preuzima jamstvo za potpunost, aktualnost, točnost i kvalitetu robe i usluga koje su prikazane na internetskom portalu Mreži proizvođača. Posebice se ne preuzima jamstvo za to da se roba i usluge prikazane na internetskom portalu Mreža proizvođača mogu zaista i nabaviti po navedenim uvjetima kod dotičnog trgovca.

Korisnik ima djelomično mogućnost da ga se u slučaju interesa uputi na web stranice dotičnih trgovaca. Dužnost je samog korisnika da se prije eventualnog sklapanja ugovora s dotičnim trgovcem informira o svim potrebnim uvjetima temeljem podataka trgovca. Eventualni ugovor sklapa se isključivo između korisnika i trgovca.

Korisnik ima mogućnost da preko internetske platforme Mreža proizvođača besplatno u elektroničkom obliku (preuzimanjem) kupuje vaučere trgovaca. Vaučeri se koriste tako da se predoče na mobilnom uređaju ili u ispisanom obliku kod dotičnog trgovca. Vaučeri vrijede samo za dotičnu robu i usluge koji su prikazani na internetskoj platformi, u utvrđenim rokovima trajanja i po navedenim uvjetima. Po isteku valjanosti, vaučer se više ne može koristiti. Ako korisnik još u roku trajanja dogovori s trgovcem termin za korištenje vaučera koji je izvan roka valjanosti vaučera te dođe do korištenja vaučera, vaučer se smatra iskorištenim u roku valjanosti.

Dostava

Dostava nije uračunata u cijenu, obračunava se posebno ovisno o lokaciji za dostavu i odabiru kurirske službe, Mreža proizvođača ne odgovara ta gubitak ili oštećenja proizvoda tijekom dostave do kupca 

za gubitak ili oštećenje proizvoda , umanjenje njegova sadržaja prekoračenje roka za prijenos i uručenje pošiljke te u slučaju neispunjenja ili neurednog ispunjenja usluge dostave , odgovoran je davatelj poštanskih usluga sukladno odredbama zakona o poštanskim uslugama 

Reklamacija
Korisnik ima pravo u roku od 14 (četrnaest) kalendarskih dana od dana dostave proizvoda na reklamaciju kupljenog proizvoda ili povrat proizvoda ukoliko prilikom preuzimanja robe uoči nedostatke na proizvodima ili su dostavljeni proizvodi neispravn mreža proizvođača d.o.o. će, na osnovu opravdanog zahtjeva za povrat ili zamjenu, Korisniku vratiti sredstva na račun koji je Korisnik naveo u samom zahtjevu ili zamijeniti proizvod s novim u roku 30 (trideset) dana od datuma primitka vraćenog proizvoda.

Korisnik najavljuje povrat kupljenih proizvoda slanjem maila na adresu info@mrezaproizvodaca.hr sa navođenjem podataka vezanih uz kupnju. Povrat dostavljenih proizvoda vrši se dostavom na adresu o kojoj je Korisnik obaviješten. Troškove povrata proizvoda snosi Korisnik.

Korisnik je obvezan dostavljene proizvode vratiti u stanju u kojem su mu dostavljeni i u originalnom pakiranju (trgovačko pakiranje u kojem je roba i dostavljena).

Plaćanje

Plaćanje pouzećem (plaćanje gotovinom dostavljaču prilikom dostave).

Plaćanje online se vrši kreditnom/debitnom karticom (privatnom ili poslovnom) – pri sigurnim uvjetima. Prihvaćaju se kreditne i debitne kartice VISA (Classic i Electron) i MASTERCARD (uključujući MAESTRO, ako imaju CVV2/CVC2 kod). 

Za ispravno izvršenje transakcije putem WSpay usluge trebate upisati kod kreditne/debitne kartice (sve brojeve od 4 grupe na prednjoj strani kartice, bez razmaka), datum isteka i otisnuta posljednja 3 broja na poleđini kartice s vašim potpisom (ti podaci, ovisno o kartici, ne moraju se nalaziti na kartici)

Prilikom plaćanja putem WSpay, obrada podataka o vašoj kartici se vrši samo i jedino na poslužiteljima WSpay. Mrezaproizvodaca.hr ne obrađuje i ne čuva podatke o vašoj kreditnoj ili debitnoj kartici.

Iznos s vaše kreditne/debitne kartice bit će povučen kada vaša narudžba bude spremna za slanje.

Mreža proizvođača (mrezaproizvodaca.hr) koristi WSPay za online plaćanja.

WSPay je siguran sustav za online plaćanje, plaćanje u realnom vremenu, kreditnim i debitnim karticama te drugim načinima plaćanja. WSPay kupcu i trgovcu osiguravaju siguran upis i prijenos upisanih podataka o karticama što podvrđuje i PCI DSS certifikat koji WSPay ima. WSPay koristi SSL certifikat 256 bitne enkripcije te TLS 1.2 kriptografski protokol kao najviše stupnjeve zaštite kod upisa i prijenosa podataka.

WSpay - Web Secure Payment GatewayAmerican ExpressVisaMasterCardMaestroDiscover

CroatianEnglish